juliiaa.aa_

Berbeza dengan pelajaran disekolah. Walaupun ilmu yang disampaikan sama, tapi setiap tutor ada cara mereka sendiri untuk jadikan ilmu yang disampaikan tu dalam keadaan yang mudah untuk student faham. 👍🏻